Thank You from Millstreet Pipe Band

Thank you to everyone who contributed to our Church Gate Collection this weekend. It’s very much appreciated. All money raised goes towards the ongoing running costs of the band.

As a community pipe band we need new members to remain an integral part of the community into the future so we are looking for new members at the moment. Call into band practice at our band room in the Carnegie Hall at 8.30p.m on Friday nights to join up. Adults & young people age 10 upwards are all welcome.

FREE tuition for new members, FREE instruments & uniform for as long as you remain with us, FREE transport provided to major engagements. An initial equipment cost of €20 for new members is all that’s required plus an enthusiasm for learning some tunes & having some fun!

Dziękujęmy wszystkim, którzy w ten weekend wspomogli naszą zbiórkę przy bramie kościoła. Bardzo to doceniamy. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie orkiestry.

Jako orkiestra złożona z ochotników z naszej społeczności, potrzebujemy nowych członków, aby pozostać integralną częścią społeczności w przyszłości, dlatego obecnie szukamy nowych członków. Przyjdź do nas podczas ćwiczeń zespołu w naszej sali w Carnegie Hall o godz. 8.30 w piątkowe wieczory, aby dołączyć do grupy. Dorośli i młodzież w wieku od 10 lat są mile widziani.

OPŁACONE czesne dla nowych członków, instrumenty i ubiory ZA DARMO, tak długo jak pozostajesz z nami, BEZPŁATNY transport na najważniejsze występy. Pierwsza i jedyna, wymagana, opłata za wyposażenie to 20 € dla nowych członków. Liczymy również na entuzjazm do nauki utworów oraz na dobrą zabawę.

1 thought on “Thank You from Millstreet Pipe Band”

  1. Our band mobile is (086)8966163 if anyone would like more information about joining Millstreet Pipe Band. Or you can message us on our Facebook page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.